top of page
דף הבית: Welcome

רבים התייאשו מהאפשרות, שבני האדם יצליחו אי פעם להסתדר ביניהם.

אנו נחושים לפצח את זה, כי נראה שאין לנו הרבה ברירות...

1# - מוקד העבודה

אנו מאמינים שפיתוח היכולת ליצור קשרים משמעותיים עם אחרים, על אף האינדיבידואליות שמושכת לכיוון הפוך בדיוק, יכולה להעניק לאדם חוסן ויכולת לנהל בחייו רשת קשרים חזקה. 
איכות רשת הקשרים, מקנה לאדם גמישות פנימית להתמודדות עם קונפליקטים ומשברים - המגבירים את יכולת עמידותו בעליות ומורדות ובאתגרי שינויי החיים.

2# - המשאב הבין אנושי

ישנו כוח מחולל אינסופי הטמון בקשר בין אנשים - אנחנו עוזרים לאנשים לגלות אותו.

בזמנינו העולם נעשה מקושר כל כך, עד שהאפשרות למילוי צרכי קיום בסיסיים הפכה לתלויה באחרים.

רשת הקשר שמתגלה מצטיירת כלופתת, מטלטלת, מלחיצה ומכריחה אותנו לקחת בחשבון את הצרכים של האחר.

במציאות מורכבת כזו חובה לפתח אינטליגנציה מרמה חדשה לחלוטין, שתאפשר לנו לראות את כל פרטי המציאות כמערכת אחת שפועלת בהדדיות ובהשלמה.

bottom of page