top of page
pexels-daria-obymaha-1684127.jpg
דף הבית: Welcome

חוסן אנושי רגשי במשפחה

המשפחה הינה מקור החוסן הראשי לאדם. מערכות היחסים בתוך התא המשפחתי, איכות זוגיות, הקשר עם הילדים ובינהם - משפיעים ללא הכר על כל אחד מבני המשפחה. 

מתוך זוגיות איתנה ואינטראקציות משפחתיות בריאות, ילדנו יונקים את ערכי חייהם הבסיסיים, אשר מיצבים בהם מגננות אל מול השפעות שליליות מהסביבה החיצונית.

סך איכות הקשר המשפחתי, מקנה להם כלים להתמודד עם העולם המאתגר, כאשר יתבגרו ויעזבו את הקן.

הטמעת קשריים מיטביים מגשרת על הפער והשוני בין בני הזוג, מעצימה את הדמות ההורית בפני הילדים כמקור לדוגמא, משרה שלום בית והופכת את התא המשפחתי למקלט, אשר מקנה תחושת חוסן ובטחון.

הפער הבין דורי, הפנדמיה ותרבות המסכים, משפיעים ללא היכר על איכות הקשר בין בני הבית.

המציאות המורכבת וההסתגלות אליה, משוועות לרכישת כלים חדשים לשימור הקרבה, החום והממשק האנושי - שכה חשובים להתנהלות משפחה בריאה.

ricardo-moura-Y5JVToef_sk-unsplash.jpg

הורות

"הילדים הם גשר אל עצמנו, שנתן לנו הזמן."  

                                                שלום חנוך

pexels-tima-miroshnichenko-5951836.jpg

יחסי אחים

"כאשר האחים מסכימים, אין כוח חזק כמו החיים המשותפים שלהם."

                                                אנטיסטיס

marc-a-sporys-wHaQ4XJ9SgY-unsplash.jpg

זוגיות

"זוגיות היא מחול של התרחקות והתקרבות."

                                                    שי אביבי

bottom of page