top of page

היישום

בשנים הקרובות, פעולות התומכות בהתקשרות רגשית וטיפוח המשאבים הבין אנושיים, יבנו את צורת החיים המתקדמת יותר של האדם. כמו בכל תהליך אבולוציוני, בשלב כלשהו לא נצליח לקיים חיי חברה תקינים בלי לסגל לעצמנו גישה של השלמה הדדית.

מי שיקדים להתאים את תפיסת קיומו כחלק מתוך שלם, ישיג יתרון יחסי על מי שימשיך לאחוז בתפיסה האינדיבידואליסטית הצרה. בעזרת שינויי תפיסה אלו ייבנו תהליכים אשר יעצבו מחדש את החינוך, התרבות והכלכלה בעזרת הזנה הדדית.

אנחנו נעצב את האווירה ואת המערכות החברתיות - והן יעצבו אותנו בחזרה.

מה אנחנו עושים?

אנו מתמחים ביצירת אקלים חברתי מייטבי לחיזוק החוסן האנושי, ע״י שיפור איכות היחסים והטמעת נורמות התנהגותיות - חברתיות מייטביות.

בפעילותינו במסגרות השונות, המשתתפים יכירו וירכשו כלים לבניית מערכת קשרים משמעותיים עם סביבתם, דרך התנסויות ולמידה מתוך דינמיקות חברתיות.

מודל השמה

שלב א' - גילוי המשאב הבין אנושי 

שלב ב' - הכרה בתועלות רכישת מודעות אינטגרלית 

שלב ג' - כלים לפיתוח הטכנולוגיה הבין אנושית - התחברות ל CLOUD האנושי "השדה שבינינו" 

שלב ד' - פרקטיקה ביישום -  רכישת חוסן אנושי רגשי ככלי ליציבות והצלחה בחיים

איך אנחנו עושים?

באפשרותינו לבנות מערכים ופעילויות מותאמות אישית, בהתאם לצרכי הקהל: 

 • תהליכים מובני תוכן לחברות, ארגונים וקהילה

 • מפגשים חברתיים

 • מפגשי ייעוץ יחידניים

בינה קבוצתית

חוזקות האינטליגנציה הקולקטיבית

 • יכולות אישיות מול יכולות קבוצתיות

 • התנגשות הפרט והכלל

 • שוויוניות בשיח

 • השפעת הסביבה

pexels-tirachard-kumtanom-450059.jpg

סופר בוס

מנהיגות חברתית בעולם מאתגר

 • איכויות מנהיג

 • ניהול אל מול מנהיגות

 • רתימת עובדים ומוטיבציה

Male Speaker

לריב נכון

התמודדות עם קונפליקטים

 • מהות הקונפליקט

 • התנגשות ה״מנהל הפנימי״

 • פרדיגמות בגישה לקונפליקט

 • ניהול קונפליקטים

Art_2B_bh1t7b.jpeg

טעות משתלמת

התמודדות ולמידה מטעויות

 • הפחד מכישלון

 • השלמה עם טעויות

 • הפקת לקחים

Thinking Man on Couch

שיקוף אפקטיבי

כלים לשימוש יעיל במתן משוב ורפלקציה

 • איך לתת ולקבל משוב שיניב תוצאה

 • הבדל בין ביקורת, משוב ורפלקציה

feedback-model-header.png

אדריכלות חברתית

עיצוב אקלים חברתי מיטבי

 • תרבות רגשית כחלק מאבני היסוד של הארגון

 • אהבת עמיתים

 • ויסות רגשות רצויים בארגון

 • הדבקה רגשית

 • חוסן חברתי

Business People Applauding

התדרים שבינינו

איכויות תקשורת בין אישית מיטבית

 • הקשבה אינטגרטיבית

 • אמפתיה

priscilla-du-preez-3gAiajAfjXI-unsplash.

מגדלור בסערה

ניהול במצבי משבר

 • משבר כהזדמנות

 • לכידות משותפת

5c4347962b0beec58f944b1e85508aaa.jpg

אִגְבּוּר (סינרגיה) מפגשי

ניהול ישיבה אפקטיבי

 • מודל 4 שלבי ישיבה

 • ניצול מקסימלי של קשר וירטואלי

Business Meeting

היררכיה מעגלית

תיעול תנובת הקשר המקצועי

 • איזון בין ״מנהל״ ל״חבר״

Co-workers in Modern Office
bottom of page