top of page

פיתוח טכנולוגית "הענן האנושי"

Blue & White Cryptocurrency Finance Logo.png

סדרה של 4 מפגשי מבוא 

אנחנו נמצאים בפתחו של עולם חדש

מצד אחד הוא מעמיד בפנינו אתגרים לא פשוטים, אך מצד שני הוא גם פותח בפנינו חלון הזדמנויות להתפתחות ולשדרוג החיים. 

הקורס  מבוא לפיתוח טכנולוגית "הענן האנושי" מסייע לנו להתאים את עצמנו למציאות החדשה שמתגלה, בצורה חלקה ומוצלחת ככל האפשר.

אנחנו עדים לכך שכל המערכות סביבנו משתנות. כל מה שידענו והכרנו מקבל תפנית. הכלים והתפיסות שנהגנו להשתמש בהם בעבר כבר פחות אפקטיביים. חלקם הפכו לממש לא רלוונטיים. וכל השינויים הללו מאלצים אותנו לבחון מחדש את צורת החיים שלנו, את דרך ההתנהלות שלנו ואת ההחלטות שלנו. 

לא במקרה חלק מאיתנו מרגישים איזשהו סחרור מערכות, אי יציבות, אי ודאות, לעיתים גם חרדות. המצבים האלה מאפיינים את תקופת המעבר שבה אנחנו נמצאים כעת. לנוכח המציאות המשתנה, אנחנו חייבים לרכוש כלים חדשים, הבנה חדשה, להבין את חוקיות המגמה, לעשות סדר בראש, במחשבות, בהחלטות ובמטרות שלנו - וכך היא פורסת בפנינו ממש גישה חדשה לחיים, שמוליכה אותנו במעבר מהעולם הישן לעולם החדש בצורה יותר זורמת. 

Image by Goashape

עם התפתחות האנושות ידענו להשתמש במשאבים בצורה יעילה בכדי להטיב את החיים, ע”י הרפואה, המדע והטכנולוגיה אשר שיבחו את איכות חיינו ופינקו אותנו במותרות שאבותינו לא חלמו עליהם. עולם מלא שפע, עושר ויכולות, אך מדד האושר העולמי מראה על נפילה ודכאונות עולים.

כאנושות פיתחנו הרבה גישות העוסקות סביב האדם כאינדיבידואל כגון: אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה ואף סוציאולוגיה שמתעסקת בהתנהגות החברתית של האדם עצמו.

המשאב הבין-אנושי הוא משאב שהוזנח, שימש כמנת צד ולא התעסקו דיו בפיתוחו. אבל אין לנו הרבה ברירות. אנחנו חיים בעולם אינטגרלי - מחובר, ברשת שקושרת אותנו בכל רמות החיים. אנחנו משפיעים זה על זה לטובה או לרעה ולכן לא ניתן יותר להתעלם מכך ולהזניח את המשאב החשוב בחיינו.
 

photo-1564140800994-913d848fdc8f.jpeg
Blue & White Cryptocurrency Finance Logo.png

בקורס המבוא לפיתוח טכנולוגיית ״הענן האנושי״ האדם רוכש מודעות לשימוש יעיל במשאב הבין אנושי, אשר מקנה :

  • גישה לאינטילגנציה קולקטיבית

  • חשיבה מערכתית 

  • גמישות מחשבתית ורגשית

  • מקור להתחדשות ויצירתיות

  • סבילות במצבי קונפליקט

  • חוסן להתמודדות עם אתגרים

מבנה הקורס

  • מפגש 1 - הכרת המשאב הבין אנושי והשפעתו על העתיד

  • מפגש 2 - הכוח שמניע את האנושות, שלבי התפתחות רצונות האדם, מגמות התפתחות 

  • מפגש 3 - המשבר כנקודת מפנה וזיהוי הנחיצות להטמעת השיטה

  • מפגש 4 - החוסן הנדרש להצלחה בעולם החדש

סוד ההצלחה של ההתפתחות, זה היכולת של האנושות להשתמש במשאבים שלה בחכמה, על מנת להיטיב את איכות החיים להבטיח התפתחות אל עבר עתיד טוב יותר.

bottom of page