top of page

צור מהארגון שלך נכס תעסוקתי, כזה שגורם לאנשיו להרגיש שאכפת ממקום העבודה, ממש כמו ביתם...

טיפוח המשאב הבין אנושי הינו גורם מכריע להצלחת הארגון.

מודל H.E.R.O מעניק פרספקטיבת חדשנות ניהולית מתוך מודעות אינטגרלית, המבוססת על יצירת קשר רגשי עמוק ופיתוח אינטליגנציה חברתית בארגון.

Minimal Nature Forest Logo (1).png

לנהל אנשים שיהיו מרוצים זה מאתגר...

  • אתה מודע שתחלופה רבה של מועסקים, הינה "עקב האכילס" העיקרי של ארגונים רבים, שנפגעים הן פיננסית והן בבזבוז משאבי הארגון?

  • נתקלת בסיטואציה, שפתאום מנהל או איש מפתח נחשב בחברה שוקל לעזוב במפתיע ואתה ביראה משתוקק להשאירו?

  • מרגיש שישנה התפשרות לפעמים על גיוס רכש חדש בגלל ההצע העובדים בשוק?

  • הידעת שסכסוכים ואי הסכמות במקום העבודה, השוני באופן הניהול ושאר משקעים בין פרסונלים - הם בעיקר אלו הפוגעים באיכות ביצוע המשימות והמורל הכללי בסביבת עבודה?

"כל הבעיות בעולם נובעות מדיס- אינטגרציה, חוסר חיבור בין תת-מערכות.
בגוף האדם יכולה להתבטא דיס-אינטגרציה כמחלה,
בגוף גדול כמו חברה או ארגון תתבטא דיס-אינטגרציה כחוסר תקשורת בין אנשים שעלולה להוביל למשבר ואף להתרסקות.
חוסר התקשורת מתבטא בחוסר הרגשת צרכי הזולת ובחוסר נכונות להתחשב בו."

יצחק קלדרון אדיג'ס - מומחה עולמי לניהול ולהתנהגות ארגונית 

אנו מתמחים ביצירת אקלים ארגוני לחיזוק החוסן האנושי, ע״י שיפור איכות היחסים והטמעת נורמות התנהגותיות - חברתיות מייטביות.

מעלה את ״OCB״ 

(Organizational Citizenships Behaviors) - מונח המסביר את מידת התרומה של העובדים ועד כמה הם נותנים מעצמם, מעבר למה שכתוב להם בחוזה.

​ווסת אקלים אנושי רגשי

 

תקנה לאנשיה ביטחון והשראה, תייצר לארגון תדמית פנים ארגונית חיובית, המגבירה במועסקים את תחושת השייכות והמשמעות.

תחושת השייכות

יצירת תרבות רגשית משמעותית בארגון, המגבירה בעובדים את תחושת השייכות לארגון.

SOFT SKILLS

הקניית "מיומנויות רכות", הקשורות לכישורים חברתיים, מיומנויות תקשורת, אינטליגנציה חברתית - המעניק לארגון חוסן רגשי ויכולת לנתב נכון את סביבת העבודה לביצועים מיטביים.

פוקציונאליות

יצירת חוסן אנושי רגשי בארגון, נבחן ובא לידי ביטוי ע"י היכולת של העובדים לייצר קשרים בעלי משמעות המגבירים את תועלת ותפוקת הארגון.

תרבות רגשית מייטבית

יצירת קשרים משמעותיים בין קולגות, הם אבני ייסוד להצלחת ארגון. זה בולט במיוחד בעמידה באתגרים, חדשנות ואף בהתמודדות עם מקרי קונפליקט וסכסוכים.

IMG_6610_edited.jpg

 אורטל ברכה אלבז

קונסול, שגרירות ישראל, קרואטיה

חוסן רגשי אנושי לארגונים (H.E.R.O) יודע לעזור לאנשים לעבוד כקבוצה מגובשת, בה כל המשתתפים מרגישים, שהם משקיעים בצורה מכוונת להשגת בניית הצוות.

מי שמחפש עזרה לבניית צוות חזק יותר, על ידי שיקוף לחברי הצוות מהי המשמעות של עבודה טובה בקבוצה, יהיה בר מזל לשתף פעולה עם אנשי מקצוע כמו רועי ואורית טאוב.

Screenshot 2021-02-08 at 00.11.48.png

 פטרה קולגה
 A.O.R L.t.d מנהלת מכירות 

בעבודתי הוכח שעבודה מתמשכת והשקעה בהיבט החברתי, ביחידים ובצוותים תורמים לפונקציונליות ולפרודוקטיביות טובים יותר. העובדים מונעים יותר, נותנים יותר משמעות לעבודה עצמה וגם לחשיבות של כל אדם בצוות.

איכות רשת הקשרים, מקנה לאדם גמישות פנימית להתמודדות עם קונפליקטים ומשברים - המגבירים את יכולת עמידותו בעליות ומורדות ובאתגרי שינויי החיים.

bottom of page