top of page
 • Roey Taub

יתרונות תהליכי H.E.R.O

עודכן: 20 בדצמ׳ 2020

 • הגברת הרגשת המחוייבות, הנאמנות ועמדות חיוביות כלפי האינטרסים באירגון.

 • יכולת גמישות והסתגלות לשינויים.

 • התמודדות עם אתגרים, דרך תהליכים חברתיים.

 • עליה ב - Organizational Citizenship Behavior) OCB) - התחייבות מרצון של מועסק כלפי הארגון, מעבר למשימותיו החוזיות.

 • בריאות פסיכולוגית של העובד: מחקרים מצביעים על קשר בין עמדות חיובית ובין שמחה, שגשוג ואיזון נפשי.

 • מתן תחושת משמעות, שייכות, מוטיבציה והרתמות למען מטרות הארגון.

 • הגברת יעילות ותחושת סיפוק מהעבודה.

 • בניית קשרים משמעותיים בין העובדים, כחיזוק בסיס ההון האנושי.

 • מתן כלים לעבודה עם קונפליקטים.

 • שכלול ישיבות צוות להפריה הדדית.

 • שיפור בהרמוניה ופרודיקטיביות של העובדים.

 • צימצום העדרויות ונטישת עובדים.

5 צפיות0 תגובות
Post: Blog2_Post
bottom of page